Τι είναι η credebt® ∆ιευκόλυνσης ;

Οι Credebt® ∆ιευκόλυνσης είναι μοναδικοί τύποι επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων. Ανταγωνίζονται και αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν τραπεζικές διευκολύνσεις. Το παραδοσιακό τραπεζικό παρατράβηγμά μπορεί να αντικατασταθεί με μια εγκατάσταση Ανακυκλωμένης Credebt® ∆ιευκόλυνσης ®. Η χορήγηση ενός Ορίου δανείου μπορεί να αντικατασταθεί με μια Credebt® ∆ιευκόλυνσης ® Εγκατάσταση Αποπληρωμής και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μπορούν να ξανά χρηματοδοτηθούν με Credebt® ∆ιευκόλυνσης Αναχρηματοδότησης .

Τραπεζική πίστωση έναντι Convertibill®- Credebt®

Οι τράπεζες δανείζουν χρήματα σε επιχειρήσεις (μερικές φορές). Εξασφαλίζουν αυτά τα δάνεια με προσωπικές εγγυήσεις από τους ιδιοκτήτες και τα δένουν με τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Το επίκεντρο της Τράπεζας είναι η κατάσταση ταμειακής ροής της επιχείρησης, ο ισολογισμός της και το οικονομικό ιστορικό της εταιρείας.
Convertibill® συναλλάσσεται με επιχειρήσεις (κάθε μέρα). Χρησιμοποιεί την Credebt® για να αγοράζει συναλλαγές και συμβόλαια για άμεσα μετρητά. Επικεντρώνεται στη γνώση και την εμπειρία των ιδιοκτητών και στην ποιότητα των τρεχούμενων και μελλοντικών δραστηριοτήτων τους.

Γιατί η Convertibill®η η Credebt® είναι καλύτερα προϊόντα;

Η Credebt® είναι καλύτερη επειδή είναι διαθέσιμη. Ας το παραδεχτούμε, οι τράπεζες δεν δανείζουν, όχι πραγματικά.
Η μόνη Credebt® διευκόλυνση που η Convertibill® δεν προσφέρει είναι οποιαδήποτε εναλλακτική λύση σε τραπεζικές υποθήκες.

Πόσο εύκολο είναι να πάρεις Credebt® διευκόλυνσης ;

Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη. Απλά εφαρμόστε online ή καλέστε μας στο 01 799-5499. Παρέχετε κάποια εγγραφα και η Credebt®διευκόλυνση σας μπορεί να είναι διαθέσιμο μέσα σε λίγες ημέρες.

Ποιος χρησιμοποιεί Credebt®;

Οι επιχειρηματίες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, τόσο μεγάλοι όσο και μικροί, χρησιμοποιούν την Credebt® σήμερα. Όταν μια εταιρεία είχε μια πιστωτική διευκόλυνση από μια τράπεζα, τώρα χρησιμοποιεί την Credebt®διευκόλυνση της Convertibill®.
Πώς λειτουργεί η Credebt® διευκόλυνση;
Υπάρχουν τρία είδη Credebt® διευκόλυνση:

Ανακυκλωμένη®

Μια ανακυκλωμένη Credebt® διευκόλυνση® εγκατάσταση είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που ανταγωνίζεται και αντικαθιστά ή συμπληρώνει, ένα τραπεζικό παρατράβηγμα. Αντί να δανείζονται χρήματα σε περιοδική βάση, η επιχείρηση πουλάει τις συμβάσεις της, τα τιμολόγια προμηθευτών, τα τιμολόγια πελατών ή άλλες εμπορικές συναλλαγές σε ανακυκλωμένες βάσεις στη Convertibill®. Η Convertibill® παρέχει άμεσα μετρητά για την πληρωμή προμηθευτών, την αγορά αποθέματος, τις παραγγελίες χρηματοδότησης και τη λήψη άμεσων πληρωμών στα τιμολόγια πελατών.

Αποπληρωμή Credebt®

Μια Αποπληρωμή Credebt® διευκόλυνση είναι η επιχειρηματική χρηματοδότηση που ανταγωνίζεται και αντικαθιστά μια τραπεζική χρηματοδοτική διευκόλυνση. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια εξοφλούνται σε ίσες δόσεις σε μηνιαία βάση. Η επιχείρηση δανείζετε τα χρήματα και παρέχει προσωπικές εγγυήσεις και διασφαλίζει τα περιουσιακά της στοιχεία ως ασφάλεια. Μια Αποπληρωμή Credebt® διευκόλυνση επίσης, επιστρέφεται σε ίσες δόσεις άλλα η Convertibill δεν απαιτεί εγγυήσεις ή προσωπική εγγύηση. Αντί ‘ αυτού, η ασφάλειά του βασίζεται στην εμπορία των καθημερινών συναλλαγών της επιχείρησης.

Αναχρηματοδότηση Credebt®

Η χρηματοδότηση/αναχρηματοδότηση Credebt® διευκόλυνση χρηματοδοτεί ή επαναχρηματοδοτεί υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία ή/και δάνεια. Κάθε επιχείρηση που έχει απτά και πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να τις αναχρηματοδοτήσει με την Credebt®. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Credebt® για να χρηματοδοτήσουν νέα περιουσιακά στοιχεία, όπως μηχανήματα ή κεφάλαια και να τα ενοικιάσουν από το Convertibill® , όπως μια μίσθωση. Η αναχρηματοδότηση Credebt® μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την «επανασυσκεύασα» πολλαπλών δανείων και υποχρεώσεων μίσθωσης σε μια ενιαία Credebt® διευκόλυνση, έτσι ώστε οι μηνιαίες αποπληρωμές να μειώνονται έτσι βελτιώνοντας τις κατάστασης ταμειακών ροών.
Είναι η Credebt® διευκόλυνση έναν είδος έκπτωσης τιμολογίου;
Ναι και όχι. Όχι, επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή προμηθευτών, αγορών στοκ και χρηματοδότησης παραγγελιών. Κατά τη χρηματοδότηση των τιμολογίων των πελατών, λειτουργεί παρόμοια με άλλες υπηρεσίες παροχής τιμολογίων και επιχειρηματικών απαιτήσεων [IDF], αλλά με πολλές σημαντικές διαφορές. Το παραδοσιακό IDF είναι μια υπηρεσία όλα ή τίποτα, όπου όλες οι επιχειρήσεις των δανειοληπτών πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω του δανειστή. Υπάρχουν όρια συγκέντρωσης, συμβόλαια κλειδώματος, εγγυήσεις προσωπικού, περιορισμοί, έλεγχοι κλπ. Η Convertibill® χρηματοδότηση πελατών δεν έχει κανέναν από αυτούς τους περιορισμούς και είναι ευέλικτο και εύκολο στη χρήση.

Αίτηση για Credebt® διευκόλυνση

Η διαδικασία αρχίζει όταν ο αιτών αιτείται ηλεκτρονικά ή τηλέφωνα στο 01 799-5499. Ο ειδικευμένος σύμβουλος της Convertibill® κάνει μια τηλεφωνική συνάντηση για να κατανοήσει τις επιχειρηματικές οικονομικές ανάγκες του αιτούντος. Θα καλύψει πολλές πτυχές της επιχείρησης, των πελατών της, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τιμολόγηση, τον τρόπο λειτουργίας της και ούτω καθεξής. Μετά από αυτό, ανταλλάσσονται πληροφορίες και εκδίδεται προσφορά μίας σελίδας. Εάν αυτό γίνει αποδεκτό από τον πελάτη, μεταφέρονται στο εμπορικό γραφείο και η αίτηση υποβάλλεται σε επεξεργασία έτσι ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.

  Περισσότερες πληροφορίες χρειάζονται

  Δωρεάν προσφορά credebt®

  Χωρίς να γνωρίζει το σκοπό του
  EUR {amount} ζητείται και βασίζεται αποκλειστικά στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, ο υπολογιστής credebt® υπολογίζει αυτό EUR {credebt_offer} μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή.
  Απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της πλέον κατάλληλης εγκατάστασης credebt®. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

  Καλέστε το 01 799-5499 για βοήθεια/συμβουλές

   Δωρεάν προσφορά
   credebt® facility

   Ποια είναι η προσφορά που ζητήσατε;

   Εισάγετε το πρώτο έτος διαπραγμάτευση άρχισε

   Εκτιμήστε πόσα χρήματα χρειάζονται

   Απαιτείται διευκόλυνση
   ΠεριστροφήΑνταπόδοσηΑναχρηματοδοτήστε

   Καταχωρίστε τον πρόσφατο / προβλεπόμενο κύκλο εργασιών

   Μηχανοποιημένη, ενδεικτική προσφορά, υπό την επίσημη προσφορά

   Καλέστε το 01 799-5499 για βοήθεια/συμβουλές

    Credebt® Βοήθεια διευκόλυνσης

    Ο κινητήρας Credebt® δεν μπορεί να ολοκληρώσει τους υπολογισμούς του. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, ώστε να σας βοηθήσει ένας ειδικός της Convertibill®. Αφήστε το πεδίο "τηλέφωνο" κενό αν δεν θέλετε να σας καλέσουμε.

    Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δεν θα μοιραστούμε τα στοιχεία σας με κανέναν.

     Πώς λειτουργεί η τιμολόγησή σας

     Για μια εταιρεία στο {industry} τομέα, το {margin}% το μικτό περιθώριο επιτυγχάνεται βάσει της τιμής πώλησης. Τελευταίες ερωτήσεις:

     Υποδείξτε μία ή περισσότερες προβλεπόμενες χρήσεις για αυτήν την εγκατάσταση credebt®:
     ΠρομηθευτέςΠαραγγελίεςΟιπελάτεςΠεριουσιακά στοιχείαΔάνεια

     Καλέστε το 01 799-5499 για βοήθεια/συμβουλές

      Το αίτημά σας για την εγκατάσταση του credebt®

      Βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών, α προσωρινός EUR {credebt_offer} credebt® εγκεκριμένη εγκατάσταση.

      Σε αυτή την περίπτωση, ο κινητήρας credebt® {credebt_price}. Και επειδή χρειάζεται {DSO} ημέρες για να πληρωθείτε, μια εγκατάσταση credebt® για πελάτες θα βοηθήσει στην ταμειακή σας ροή.

      Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας ειδικός της Convertibill® θα επικοινωνήσει μαζί σας για να προχωρήσει η αίτησή σας στην επίσημη έγκριση.

      Καλέστε 01 799-5499 για να το επισημοποιήσετε τώρα

       Ευχαριστώ®

       Εάν έχετε το χρόνο, παρακαλούμε να υποβάλετε και αυτές τις πληροφορίες. Θα βοηθήσει τον ειδικό® να σας βοηθήσει:


       Καλέστε το 01 799-5499 για βοήθεια/συμβουλές

        Το αίτημά σας για την εγκατάσταση του credebt®

        ΕΝΑ προσωρινός EUR {credebt_offer} credebt® ευκολία εγκρίνεται, με βάση τις περιορισμένες πληροφορίες που παρέχονται.

        Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας ειδικός της Convertibill® θα επικοινωνήσει μαζί σας για να προχωρήσει η αίτησή σας στην επίσημη έγκριση.

        Υποδείξτε μία ή περισσότερες προβλεπόμενες χρήσεις για αυτήν την εγκατάσταση credebt®:
        ΠρομηθευτέςΠαραγγελίεςΟι πελάτεςΠεριουσιακά στοιχείαΔάνεια

        Καλέστε το 01 799-5499 για βοήθεια/συμβουλές

         Σας ευχαριστώ μήνυμα εδώ

          Έχετε ερωτήσεις/προτάσεις;

          Στείλτε μας οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις που μπορεί να έχετε. Αφήστε το πεδίο "τηλέφωνο" κενό αν δεν θέλετε να σας καλέσουμε.

          Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δεν θα μοιραστούμε τα στοιχεία σας με κανέναν.

          Κάνοντας τη διαφορά σε 1.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ιρλανδία

           Συνδρομή σε ενημερωτικό δελτίο