Ως πρωτοπόροι αυτού του νέου συστήματος χρηματοδότησης, η Convertibill® χρησιμοποιεί έναν εύχρηστο τύπο χρηματοδότησης. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα δανεισμού και τη βιομηχανία ‘Αργό Όχι‘, η Convertibill® χρησιμοποιεί ένα μοντέλο αγοράς, ένα απλό σύνολο εγγράφων και μια συγκεκριμένη μέθοδο επεξεργασίας. Εάν είστε σοβαροί για την χρηματοδότηση τις αναπτύξεις της επιχείρησης σας, η Convertibill® χρηματοδοτική φόρμουλα εξασφαλίζει ότι το αίτημα χρηματοδότησης σας θα αντιμετωπιστεί απλά και γρηγορά.