Χρηματοδότηση προμηθευτών

Η Convertibill® Χρηματοδότηση Προμηθευτών βοηθά στη διαπραγμάτευση καλύτερων εμπορικών εκπτώσεων αγοράζοντας μεγαλύτερες ποσότητες και πληρώνοντας τους προμηθευτές 'κατόπιν παραγγελίας'

Χρηματοδότηση Πελατών

Η Convertibill® Χρηματοδότηση Πελάτων είναι μια πιο φιλική προς το χρήστη και ευέλικτη, είναι η σύγχρονη αναβάθμιση της προεξοφλητικής τιμολόγησης παλαιών σχολών .